سامانه یکپارچه گیلیم

برای تشکیل یک کمپین اجتماعی و ایجاد یک کامیونیتی می‌توانید فرآیند عضوگیری، اطلاع رسانی و برگزاری رویداد را با استفاده از گلیم انجام دهید.

ساخت جامعه

ثبت‌نام و عضویت

کلیه فرآیندهای جذب، ثبت‌نام و تمدید عضویت اعضا

فروش انواع کالا و خدمات

امکان فروش کالا، خدمات و راه اندازی کلوب تخفیف

مالی و حسابداری

حقوق و دستمزد، ورود و خروج، درآمدو هزینه، دریافت و پرداخت

لیست قیمت ها

قیمت استفاده از گیلیم به‌صورت ماهانه

پایه
(رایگان)

بستر جذب عضو و تعامل مدیران و اعضای جامعه با یکدیگر

ثبت نام اطلاعات بیشتر

اقتصادی
( ۳۳۰ هزار تومان)

تمام امکانات جامعه غیرانتفاعی به همراه سامانه برگزاری و بلیت فروشی رویدادها

ثبت نام اطلاعات بیشتر

حرفه ای
(۹۹۰ هزار تومان)

تمام امکانات جامعه رویداد محور به همراه سامانه جامع رزرواسیون فضاهای فیزیکی

ثبت نام اطلاعات بیشتر

سازمانی
(تماس با پشتیبانی)

تمام امکانات جامعه حرفه‌ای به همراه یکپارچه‌سازی با دستگاه‌های iot و سنسورهای محیطی

ثبت نام اطلاعات بیشتر