پویا بی غمیان


من همه خواسته هایم را میسازم از شیر مرغ تا ..

درباره ی من

زندگی من پر از هیاهو و جذابیت است چون مدام در حال ساختنم... از ایده های یک روزه گرفته تا ایده تشکیل استارتاپی که هم اکنون مشغولش هستم یک استارتاپ آموزشی!

ساختن ایده های یک روزه این اثر را برای من داشته که چیزی به نام بنبست وجود ندارد همه کوچه ها بن باز است فقط کافیه شرایط راه رفتن را یاد بگیری همین!

امیدوارم شما نیز مثل من به این نتیجه برسید... انشاالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاه

توانمندی های من
هدف گذاری روابط عمومی public relations
علایق و سرگرمی های من
استارتاپ مطالعه فیزیک ایده های نو
ارتباط با من

این بخش برای اعضا فعال قابل مشاهده است، لطفا وارد شوید.