مهدی سائدی اصفهانی


Entrepreneur, Business Developer, Consultant

درباره ی من

Entrepreneur, Business Developer, Consultant and Project Manager on telecommunication, Web and Mobile App.
I have over 20+ years of experience on develop and project managing of software, enterprise applications and platform in banking, exchange and forex, e-learning, Blockchain, MachineLearning.
I also have experience developing software for web and restful Api (J2EE, NodeJs, Golang, Python, PHP and …), mobile (Android, Kotlin, IOS, Swift, React Native, Flutter and …), Front-end (Reactjs, Angular and …) and Agile project management with scrum.

توانمندی های من
برنامه نویسی تحلیل نرم افزار Android web Kotlin R RUST java linux Go Language Python React React-Native flutter Objective C and swift NodeJs Machine learning Block chain and ICO Laravel Scrum Master Linux Administration
علایق و سرگرمی های من
باشگاه ورزش مطالعه ایده های نو کارآفرینی استارت آپ تحقیق و توسعه swiming music
ارتباط با من

این بخش برای اعضا فعال قابل مشاهده است، لطفا وارد شوید.