سامانه یکپارچه گیلیم

برای تشکیل یک کمپین اجتماعی و ایجاد یک کامیونیتی می‌توانید فرآیند عضوگیری، اطلاع رسانی و برگزاری رویداد را با استفاده از گلیم انجام دهید.

ساخت جامعه

ثبت‌نام و عضویت

کلیه فرآیندهای جذب، ثبت‌نام و تمدید عضویت اعضا

فروش انواع کالا و خدمات

امکان فروش کالا، خدمات و راه اندازی کلوب تخفیف

مالی و حسابداری

حقوق و دستمزد، ورود و خروج، درآمدو هزینه، دریافت و پرداخت